REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Strona główna » Rehabilitacja Neurologiczna
Rehabilitacja neurologiczna

Metodą PNF

Rehabilitacja neurologiczna  za pomocą metody PNF dedykowanej pacjentom neurologicznym, znajduje zastosowanie przy schorzeniach i przebytych incydentach naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN), objawiających się w postaci udarów niedokrwiennych oraz udarów krwotocznych mózgu. PNF proponowane jest również pacjentom po wszelkich chorobach powodujących zaburzenia w utrzymywaniu równowagi, czy powodujących upośledzenie stereotypu chodu. Zastosowanie PNF:

 •  stwardnienie rozsiane (SM),
 •  rdzeniowy zanik mięśni (SLA),
 •  mózgowe porażenie dziecięce (MPDz),
 •  choroba Parkinsona,
 •  udary mózgu,
 •  uszkodzenie nerwów obwodowych,
 •  niedowłady kończyn,
 •  pourazowe porażenia,
 •  choroby nerwowo-mięśniowe,
 •  polio.

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji).

Korzyści z pracy w Koncepcji PNF to :

 •  metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
 •  wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,
 •  możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych,
 •  wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
 •  niewielki wymagania sprzętowe,
 •  duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.
Rehabilitacja neurologiczna

Manewry uwalniania Epley'a, Semont'a, Brandt-Daroff'a przy zawrotach głowy

Neurologiczne manewry uwalniania, służą przede wszystkim uwolnieniu pacjenta od łagodnych, położeniowych zawrotów głowy ( BPPV – benign paroxysmal positional vertigo).

BPPV co to takiego?

Są to zawroty głowy, będące szczególną dysfunkcją błędnika, która dosyć łatwo poddaje się leczeniu, przy zastosowaniu odpowiedniej diagnostyki, oraz wykonaniu manewrów repozycyjnych.

Typowy obraz zawrotów BPPV to:

 • w chwili kładzenia się do łóżka
 • podczas przewracania się na bok w łóżku
 • podczas pochylania się do przodu

Niejednokrotnie towarzyszą im również objawy wegetatywne takie jak nudności, wymioty, bladość powiek, czy też nadmierna potliwość. Chory dość szybko potrafi znaleźć pozycję, w której objawy są mniejsze, aczkolwiek dyskomfort potrafi dać we znaki..

Po odpowiednim zdiagnzowaniu wykonuje się pewne manewry, których celem jest przywrócenie równowagi wewnątrz przewodów słuchowych, a konkretnie przywrócenie początkowej pozycji przemieszczonych  otolitów (kamyczków) w obrębie kanałów półkolistych błędnika.

Najczęściej stosowanymi manewrami są Epley oraz Semont. Natomiast w diagnostyce pomocne przydają się rónież Dix-Hallpike oraz roll test, które umożliwiają szybką diagnostykę 6 kanałów półkolistych błędnika.

W czym jeszcze mogę ci pomóc?

Zapraszam do kontaktu

Adres

PhysioArt, ul. Jackowskiego 33/1 Poznań 60-513

Telefon

+ 48 501 561 867

Mail

kontakt@physioart.pl

Wizyta domowaWizyta w gabinecie